Resum del ple del 5 de juliol

La CUP Capgirem Barcelona al Plenari del Districte Sant Martí vam començar assenyalant les problemàtiques relacionades amb el turisme que creixeran amb l’estiu i recordant al govern la necessitat de incentivar una regulació més enllà del PEUAT i un canvi de model. Arran d’això vam expressar la necessitat de presentar als barris el Pla Estratègic de Turisme Sostenible per conèixer els plans del govern, així com la importància d’adaptar aquest pla a la realitat de cada barri.

També vam parlar de les problemàtiques de habitatge de la nostra ciutat, que suposen una situació d’urgència, i la necessitat de pujar encara més el parc públic de lloguer i de reforçar la taula d’emergència social per aturar desnonaments. També vam recordar al govern que han de ser rotunds amb la detecció de pisos buits i actuar sobre els pisos de la SAREV.
Vam fer una reivindicació sobre la pacificació de la Meridiana, demanant una reducció contundent del trànsit de cotxes.

A l’informe sobre el Port Olímpic vam denunciar la situació de sobre-explotació del Port durant les últimes dècades i la necessitat de fer d’aquest un espai de gestió pública, transparent i que potenciï les activitats aquàtiques i de relació amb el mar.

Sobre l’informe d’Equipaments Municipals i Solars Municipals del Districte, que es va realitzar a proposta d’un Plenari per part del grup de la CUP-Capgirem, vam recordar que l’esperit de la proposta era avançar a possibles necessitats. Tot i així l’informe és un bon exercici de transparència i de diagnosi dels barris.
A la part propositiva vam demanar suport a la família i a la Plataforma Pedro Álvarez, veí de la Verneda i assassinat a l’Hospitalet a 1992, cas que encara continua sense resoldre. La proposta va ser aprovada per unanimitat.

També vam presentar un prec per demanar la rehabilitació del pavelló esportiu Francesc Abad ubicat al barri del Besòs en un termini d’un any, va ser rebutjat pel govern que va expressar que es comprometien a realitzar un projecte executiu fet abans d’acabar el seu mandat. Des de la CUP continuarem pressionant per millorar aquest equipament.

D'altra banda, us fem a mans els següents documents:

Cup LGBTI-fòbia.

Poliesportiu Francesc Abad.

Economia Social i Solidària.

Pedro Álvarez.

Consorci de la Mina.

Vam fer una reivindicació sobre la pacificació de la Meridiana, demanant una reducció contundent del trànsit de cotxes.
A l’informe sobre el Port Olímpic vam denunciar la situació de sobre-explotació del Port durant les últimes dècades i la necessitat de fer d’aquest un espai de gestió pública, transparent i que potenciï les activitats aquàtiques i de relació amb el mar.