Per una Rambla del Poblenou per a totes i tots!

Des de la CUP de Sant Martí volem reivindicar la necessitat d’ordenació singular urbanística de la Rambla del Poblenou.

Des de la CUP de Sant Martí volem reivindicar la necessitat d’ordenació singular

urbanística de la Rambla del Poblenou. És en aquest sentit que MANIFESTEM:

La necessitat d’aprovar una ordenança que reguli la implementació de terrassesa la Rambla del Poblenou per a què tothom pugui gaudir de la Rambla amb plenitud.

Que l’ordenança ha de regular l’espai públic per garantir el seu accés per a tothom, així com el seu ús, que és un dret bàsic de totes les comunitats.

Que s’ha de respectar l’espai públic, i per tant s’han de regular les activitats privades que fan ús d’ell per trobar un correcte equilibri entre ambdues.

Que a la proposta de nova ordenació de terrasses a la Rambla s’haurien de garantir mecanismes d’inspecció per tal d’assegurar el compliment de la normativa.

Amb tot això, des de la CUP DENUNCIEM:

Que els governs fins ara han estat donat llicències sense cap tipus d’ordenació ni regulació, la qual cosa ha provocat la situació d’irregularitat i malestar entre veïnes i restauradors actual.

Que aquesta manca de regulació ha generat una sensació de drets privats adquirits cap a l’espai públic, que ara costa de trencar.

La instrumentalització que alguns grups polítics estan fent de la demanda de diàleg per tal d’entorpir l’aplicació de l’ordenança.

Que al mandat passat es van impulsar diferents processos de diàleg per trobar acords des del carrer que el govern del moment, no només va ignorar, sinó queva continuar concedint llicències fent créixer la problemàtica.

La desigualtat d’accés que existeix per posar terrasses a la Rambla ja que hi ha comerços que no poden accedir a l’espai per la seva ocupació massiva.

DEFENSEM un accés a l’espai públic de qualitat per a tothom, amb respecte, equilibri i igualtat, la qual cosa requereix de l’aplicació d’una ordenació el més aviat possible per aturar l’increment de terrasses, la desigualtat d’accés i el malestar entre les nostres
veïnes.

La necessitat d’aprovar una ordenança que reguli la implementació de terrassesa la Rambla del Poblenou per a què tothom pugui gaudir de la Rambla amb plenitud.