Resum del plenari d'aquest 1 de març

La CUP Capgirem Barcelona al Plenari del Districte Sant Martí vam començar donant suport a l’ocupació de les Rambles del passat 28 de gener remarcant l’èxit de l’acció i a que les veïnes estan lluitant per recuperar els seus espais.

La CUP Capgirem Barcelona al Plenari del Districte Sant Martí vam començar donant suport a l’ocupació de les Rambles del passat 28 de gener remarcant l’èxit de l’acció i a que les veïnes estan lluitant per recuperar els seus espais. També vam parlar sobre la importància de donar suport a les dones que s’estan auto-organitzant al Districte per treballar l’urbanisme feminista entre d’altres, i que la institució ha de generar i facilitar aquests espais. A la vegada vam denunciar que des de la CUP no donaríem suport al continuisme del 22@ i encara estem esperant l’enfoc del govern per aquest projecte urbanístic. Per últim recordar que el PEUAT ha millorat gràcies a les negociacions amb la CUP i ERC ampliant la zona de congelació (Zona-1) al nostre Districte.

Respecte al suport a les entitats, per una banda vam qüestionar les subvencions a certes activitats d’entitats religioses. La manca de subvencions a projectes de gènere, on creiem que s’ha de donar un impuls des de la institució. I per últim vam denunciar que el Consell d’Associacions de Barcelona denuncia que 6 dels 10 projectes més grans de ciutat van a entitats privades amb ànim de lucre.

Sobre el tancament pressupostari del 2016 vam denunciar la manca de pressupost a “Promoció de la dona” en comparació amb altres sectors de la població, així com en participació ciutadana i associativa.

A la part propositiva vam demanar al govern la creació de una comissió per poder treballar i fer seguiment públic de la feina feta pels Consorcis del Besòs i de La Mina que va ser aprovada per unanimitat. I també vam demanar que el Districte demani a l’Ajuntament que es doni compliment i pressupost a l’Auditoria de les Glòries que es va aprovar a Octubre de 2016 a la Comissió d’urbanisme, ecologia i mobilitat, que va ser acceptat ja que l’auditoria està a punt de ser finalitzada.

A la roda de preguntes vam demanar en quin punt es troba la situació amb l’Alberg de la Vila Olímpica. Per últim vam presentar una declaració institucional conjuntament amb ERC per denunciar al bus transfòbic de Hazte Oir, i vam donar suport a la declaració presentada pel Consell de les Dones pel 8 de març.

Totes les preguntes les podeu trobar en l’apartat de Documents.

Aquí sorta, el ple sencer.

 

 

Sobre el tancament pressupostari del 2016 vam denunciar la manca de pressupost a “Promoció de la dona” en comparació amb altres sectors de la població, així com en participació ciutadana i associativa.