Acció política de la CUP-Capgirem Barcelona al Ple del Districte del 1 de desembre

La CUP Capgirem Barcelona al Plenari del Districte Sant Martí vam començar fent menció a la brutalitat del desnonament del Clot i a la nostra solidaritat envers les veïnes a les quals la Generalitat ara demana presó per intentar aturar-ho. També vam parlar de nova ordenança de terrasses per la Rambla del Poblenou i com encara es continua ocupant fins un 40% de l’espai públic.

Respecte a les línies d’actuació vam recordar al govern la necessitat de fer efectives i concretes la perspectiva de gènere als projectes plantejats, així com la necessitat de potenciar els plans d’usos per aturar la massificació de comerços adreçats al turisme i protegir el comerç de proximitat.

Al debat sobre el PEUAT, vam presentar conjuntament amb el projecte del govern la nostra proposta per demanar al Districte de Sant Martí tot zona 1, ja que considerem que cal un congelament immediat de la situació. La nostra proposta va ser votada en contra per tots el partits menys l’abstenció de BeC i d’ERC. En aquest punt vam fer referència a que aquest model massificat de turisme està expulsant a les nostres veïnes i precaritzant els llocs de treball.

Sobre els pressupostos de Districte vam tornar a recordar que mentre no s’aturi la repressió contra els manters el nostre vot serà negatiu.

Al punt del pla d’habitatge vam manifestar que ens sembla un pla positiu però encara poc ambiciós. Cal accelerar la disposició de parc públic a la ciutat. Per nosaltres és cabdal, més que la nova construcció recuperar els pisos buits i de la SAREB. També ens sembla necessari un control públic del preu de lloguer, establir un índex de preus. Ens vam abstenir per demanar més ambició al govern.

A la part propositiva vam demanar al govern establir un equip tècnic que treballi amb la comissió de memòria i gènere, per tal de avançar en el nomenclàtor de dona al nostre Districte, que va ser acceptat.

A la roda de preguntes vam demanar la situació del procés participatiu per decidir el futur de la masia Can Miralletes al barri del Clot-Camp de l’Arpa.

La nostra declaració institucional presentada per donar suport a les veïnes del Clot que van intentar aturar el desnonament al juliol de 2011, va sortir endavant amb les signatures de BeC, ERC i CIU.

Totes les preguntes les podeu trobar en l'apartat de documents.

El vídeo complet del Ple, el podeu veure aquí sota.

 

A la part propositiva vam demanar al govern establir un equip tècnic que treballi amb la comissió de memòria i gènere, per tal de avançar en el nomenclàtor de dona al nostre Districte, que va ser acceptat.